Zasady dotyczące znaków towarowych

Microsoft, Xbox, Xbox Live, logo Xbox i/lub inne produkty Microsoft wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.Copyright © 2010 Microsoft Corporation and/or its suppliers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Family Logo, "PlayStation", "PLAYSTATION" i "PSP" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Computer Entertainment Inc.

Steam i logo Steam są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Valve Corporation w USA i/lub innych krajach.

Ubisoft Entertainment, Ubisoft, ubi.com, Red Storm Entertainment, Blue Byte i/lub inne produkty, nazwy i logo wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Ubi, Copyright © Ubisoft Entertainment, All rights reserved ZNAKI TOWAROWE . Nazwy i logo rzeczywistych firm i produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

ORIGIN i symbol ORIGIN "O" są znakami towarowymi ORIGIN PC Corporation. Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe i znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fatal1ty, symbol Fatal1ty "F" i logo Certified są znakami towarowymi firmy Fatal1ty, Inc.

Wszystkie inne prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, niewymienione powyżej, należą do odpowiednich właścicieli.

Polityka dotycząca umów z użytkownikami zewnętrznymi

W EnjoyAndPlay oferujemy szeroką gamę produktów, które mogą/nie mogą naruszać warunków umów z użytkownikami zewnętrznymi. Dla każdego produktu, który może być sprzeczny z Warunkami korzystania z niektórych usług, umieszczamy specjalne "pole wyboru", które informuje klientów o potencjalnych skutkach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub naruszenia. Klient, który przed złożeniem zamówienia został poinformowany o ryzyku złamania zasad i wyraził na nie zgodę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W żaden sposób nie zachęcamy klientów do naruszania jakichkolwiek warunków umowy abonenckiej, a decyzja o dokonaniu zakupu u nas należy do klienta. Produkty, które sprzedajemy na enjoyandplay.com są w dobrej wierze i wyłącznie w celach informacyjnych.

Zgłoszenia DMCA

W przypadku usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA skontaktuj się z nami tutaj: contact@enjoyandplay.com